Skip to content

STATE OF MALAYSIAN ECONOMY: FIVE CONTENTIOUS POINTS

March 19, 2010

English Version after Malay Version.

Kedudukan Ekonomi Malaysia: Lima Pertikaian

Ucapan Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat Rakyat
Rabu, 17 Mac 2010

PERDANA Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan prospek ekonomi yang baik bagi Malaysia, malah mengisytiharkan bahawa “episod yang terburuk telah berlalu”.

Walaupun ekonomi negara berkembang kembali bagi suku keempat 2009, sebenarnya secara perbandingan Malaysia masih lagi ketinggalan berbanding negara-negara lain di rantau ini. Ini menimbulkan persoalan serius mengenai hala tuju ekonomi negara; terutamanya bersabit kemampuan kita mengangkat ekonomi menjadi ekonomi bernilai tinggi.

Pada masa yang sama, terlalu banyak slogan dan permainan media yang menumpukan kepada persoalan menaiktaraf ekonomi bernilai tinggi; sehinggakan seolah-olah kita telah mengenepikan isu-isu pokok ekonomi Malaysia bersabit keadilan sosial; sedangkan apa-apa agenda pembangunan ekonomi tidak boleh melupakan persoalan keadilan sosial.

Malaysia masih lagi gagal untuk menghapuskan kemiskinan (apatah lagi kemiskinan tegar). Statistik terkini yang disiarkan secara rasmi oleh EPU menunjukkan kadar kemiskinan antara tahun 1990 hingga 2007, seperti berikut:

Usaha kita untuk membasmi kemiskinan tidaklah mendatangkan hasil yang membanggakan. Mengikut Laporan Pembangunan Kemanusiaan 2009 oleh PBB, Malaysia menduduki tempat 66 dari segi persamaan ekonomi, yang diukur melalui gini coeeficient. Kita ditinggalkan oleh negara-negara seperti Singapura (kedudukan 23), Hong Kong (kedudukan 24), Korea Selatan (kedudukan 26), Brunei (kedudukan 30) dan Cuba (kedudukan 51).

Walaupun pelbagai program telah dilancarkan sejak Merdeka, kita masih belum berjaya menghapuskan kemiskinian. Malah, kadang-kadang di bawah Barisan Nasional, kadar kemiskinan sebenarnya meningkat walaupun ekonomi negara sedang berkembang.

Antara tahun 1990 dan 1997, kita berjaya mengurangkan kadar kemiskinan sebanyak 63% (diukur berdasarkan peratus jumlah keluarga di bawah paras kemiskinan, berbanding jumlah isi rumah di seluruh negara). Kemudian, kadar kemiskinan sebenarnya meningkat sebanyak 39% di antara 1997 dan 1999.

Kalau peningkatan ini disalahkan kepada krisis ekonomi 1997, bagaimana pulak peningkatan kadar kemiskinan di antara tahun 2002 dan 2004 – kerana ini adalah zaman kemakmuran BN apabila wang negara banyak dibelanjakan dan disalurkan kepada ekonomi kita melalui pelbagai projek? Benarlah rintihan rakyat selama ini, yang mendapat manfaat hanyalah kroni sedangkan rakyat dhaif terus sengsara.

Di antara tahun 2004 dan 2007, kerajaan hanya berjaya mengurangkan kadar kemiskinan sebanyak 37% sahaja; jauh lebih rendah berbanding kadar 60% yang dicapai pada dekad 90an dahulu. Pada kadar hanya 37% ini, kita musykil sama ada Malaysia akan berjaya membasmi kemiskinan pada masa akan datang.

Jika diteliti dengan lebih dekat, kita juga akan mendapati bahawa ketidaksaksamaan ekonomi di antara kumpulan yang berbeza sebenarnya lebih membimbangkan, terutamanya di kalangan masyarakat Bumiputra Sabah dan Sarawak. Mereka kekal sebagai kumpulan yang paling miskin, walaupun sebahagian besar sumber kekayaan negara datangnya dari Sabah dan Sarawak.

Mengambil kira perkara-perkara ini, saya benar-benar percaya bahawa amanah memimpin ekonomi kita ke arah pembangunan menyeluruh; berdasarkan prinsip kesaksamaan dan keadilan sosial – adalah tugas yang terlalu berat buat kerajaan sedia ada, terutamanya berdasarkan rekod mereka setakat ini.

Oleh itu, ucapan saya pada hari ini akan memberi fokus kepada lima isu ekonomi yang bertentangan dengan pengakuan PM bahawa “segala-galanya adalah baik”.

Lima isu ekonomi ini adalah peringatan penting kepada kita, betapa besarnya tugas reformasi dan mengubah cara pentadbiran ekonomi negara yang diperlukan, sekiranya kita ingin menaiktaraf ekonomi menjadi ekonomi bernilai tinggi dan pada masa yang sama, mempastikan kemakmuran diagihkan secara saksama kepada semua.

————-

Pertikaian Pertama:

KEBERGANTUNGAKEPADA HASIL MINYAK DAN PERBELANJAAN KERAJAAN YANG TERLALU BESAR SEHINGGA MEWUJUDKAN JURANG PELABURAN KERAJAAN-SWASTA

Malaysia hanya mengamalkan satu dasar ekonomi sejak 1998 iaitu membelanjakan wang rakyat melalui projek-projek besar untuk menghidupkan ekonomi, sedangkan pada kebiasaannya langkah ini hanyalah langkah sementara yang digunapakai dalam keadaan tertentu sahaja.

Berikut adalah peratus defisit belanjawan berbanding KDNK:

Kebergantungan kepada hasil minyak (seterusnya jalan mudah menggunakan wang PETRONAS walaupun keuntungannya tidak lagi boleh menampung permintaan kerajaan) sebenarnya sangat membimbangkan, seperti berikut:

Bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 dan 31 Disember 2008, PETRONAS menyumbang sebanyak 36.8% dan 44.9% kepada jumlah keseluruhan pendapatan kerajaan. Jika diambil kira hasil cukai dan duti dari syarikat minyak yang lain, Malaysia sebenarnya bergantung lebih 50% kepada hasil minyak semata-mata.

Walaupun pendapatan dari PETRONAS sangat lumayan dalam tahun 2007 dan 2008, kerajaan terus berbelanja dengan boros dan mencatatkan defisit belanjawan.

Kesan yang tidak dirancang akibat dasar tidak bertanggungjawab yang membelanjakan wang rakyat sejak 1998 ini; adalah wujudnya jurang di antara pelaburan swasta dan pelaburan kerajaan yang semakin membesar.

Ini menimbulkan keraguan sama ada kerajaan mampu meneruskan pendekatan ini yang melonjakkan pertumbuhan ekonomi dengan berbelanja secara besar-besaran; terutamanya apabila hasil minyak semakin berkurangan.

Di dalam satu kajian oleh Prof KS Jomo (diterbitkan dalam Disember 2009), sejak tahun 2000 perbelanjaan awam telah menjadi enjin pertumbuhan utama negara; mengatasi pelaburan swasta:

Kejatuhan mendadak pelaburan swasta akan terus menggugat apa-apa langkah untuk menaiktaraf ekonomi negara menjadi bernilai tinggi. Dengan hanya pertumbuhan sekadar 1% di antara 2000 dan 2006, pelaburan swasta (tanpa mengambil kira inflasi) sebanyak RM33 bilion dalam tahun 2006 sebenarnya adalah lebih rendah dari pelaburan swasta dalam tahun 1991.

Apatah lagi, kadar perbelanjaan awam seperti ini tidak dapat diteruskan kerana negara sudah tidak mampu.

Apa-apa model ekonomi baru yang hendak diperkenalkan mestilah menyelesaikan jurang di antara pelaburan awam dan pelaburan swasta ini.

Pakatan Rakyat secara konsisten menegaskan bahawa negara memerlukan perubahan dan reformasi yang menyeluruh ke atas kerangka dasar ekonomi; lebih-lebih lagi melihatkan kedudukan berat sebelah di antara pelaburan awam dan swasta yang ada sekarang.

————-

Pertikaian Kedua:

ALIRAN WANG KELUAR

Seorang ahli ekonomi dari UBS, Jon Anderson mengejutkan pasaran dan dunia kewangan apabila beliau mendedahkan keadaan sebenar aliran wang keluar dari Malaysia pada tahun 2009. Pada kemuncaknya, aliran wang keluar mencecah kadar 44% dari KDNK negara.

Walaupun perkara ini amat membimbangkan, kerajaan hanya berdolak dalih dengan mendakwa aliran keluar sedemikian rupa adalah bukti keupayaan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) melabur di luar negara. Pada kemuncaknya, dianggarkan RM355 billion wang mengalir keluar dari negara ini.

Memang kita akui GLC kita lebih agresif akhir-akhir ini untuk melabur di luar negara, tetapi jumlah besar aliran wang keluar membayangkan sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh pelabur-pelabur menarik keluar portfolio pelaburan mereka dari negara ini.

Pada masa yang sama, fenomena yang mana GLC kita lebih berminat membuat pelaburan tambahan di luar negara berbanding memperbesarkan operasi atau melabur lebih lagi di dalam negara; seolah-olah memberi gambaran bahawa mereka juga tidak mempunyai keyakinan dengan ekonomi Malaysia.

Kedua-dua perkara ini; iaitu penarikan portfolio pelaburan dari Malaysia dan GLC melabur ke luar negara – adalah bukti sentimen pasaran dan pelabur yang berbaur dan masuh belum yakin dengan prospek ekonomi negara di masa terdekat.

Ini berkait rapat dengan masalah imej Malaysia yang terus mendapat publisiti buruk di mata antarabangsa; oleh kerana kegagalan kerajaan menangani isu-isu terkini dengan baik. Isu-isu seperti isu “Allah”, kehilangan enjin jet, kapal selam yang tidak boleh menyelam dan pelbagai lagi – menjadikan Malaysia bahan ketawa di mata antarabangsa. Jika ini berterusan, ia akan menjadikan Malaysia negara yang berisiko, seperti mana yang dilaporkan oleh sebuah perunding risiko antarabangsa yang berpusat di Hong Kong iaitu Political & Economic Risk Consultancy (PERC).

Dalam laporan terkininya, PERC menegaskan bahawa imej yang diberikan oleh kerajaan Malaysia dari segi cara menangani pelbagai isu akhir-akhir ini, seolah-olah memberi gambaran negara ini menjadi semakin tidak stabil. Menurut PERC, tidak ada negara Asia lain yang mendapat publisiti antarabangsa yang lebih buruk dari Malaysia.

Kerajaan perlu sedar bahawa pendekatan fiskal dan ekonomi semata-mata adalah tidak mencukupi untuk mengatasi masalah aliran wang keluar ini; terutamanya apabila ia disebabkan oleh imej kerajaan yang buruk. Masalah ini memerlukan penyelesaian politik juga – hanya dengan ketelusan, keikhlasan, keadilan dan komitmen kepada reformasi dan perubahan, kita dapat mengembalikan keyakinan masyarakat antarabangsa kepada ekonomi kita.

—————

Pertikaian Ketiga:

PELABURAN KAPITAL BARU YANG MERUDUM DAN PERTUMBUHAN TAMBAH NILAI SEKTOR PERKILANGAN YANG MEROSOT

Sektor perkilangan terus menjadi penyumbang terbesar kepada KDNK sehingga kini. Untuk menaiktaraf menjadi ekonomi bernilai tinggi, kita perlukan asas sektor perkilangan yang baik, rancak dan berkembang. Hanya apabila kita mempunya sektor perkilangan sebegini, barulah kita boleh suntik penyelidiakan dan pembangunan (R&D) dan inovasi kepada produk perkilangan kita, yang menjadi tunjang utama usaha menaiktaraf ekonomi bernilai tinggi.

Satu laporan oleh ISIS dan UM menunjukkan prospek yang gelap bagi sektor perkilangan kita. Sektor perkilangan telah menunjukkan pertumbuhan yang kian merosot dari segi pertumbuhan nilai tambah; seperti berikut:

Mengambil kira penguncupan permintaan eksport terhadap barangan kota dalam tahun 2008 dan 2009, kami menganggarkan penurunan mendadak bagi pertumbuhan nilai tambah perkilangan, bagi tempoh 5 tahun antara 2005 dan 2010. Sekiranya keadaan ini tidak dibendung, menjelang tempoh 2010 hingga 2015, adalah tidak mustahil sektor perkilangan kita mula menguncup dari segi nilai tambahnya.

Ini adalah satu keadaan Pak Pandir yang merisaukan kita – sedang kerajaan bercakap mengenai menaiktaraf ekonomi menjadi bernilai tinggi, sektor asas ekonomi negara kita yang sepatutnya menjadi tunjang usaha menaiktaraf ekonomi ini sedang mengalami kemerosotan mendadak. Akibatnya, kerajaan terpaksa berdepan dengan dua cabaran getir – cuba merancakkan kembali sektor perkilangan dan pada masa yang sama menaiktaraf keupayaan R&D dan aplikasi teknikal bagi sektor ini; dua cabaran yang kami yakin tidak akan dapat ditangani oleh kerajaan.

Walau bagaimana pun, ini bukanlah satu perkara uang mengejutkan memandangkan merosotnya pelaburan kapital baru ke dalam sektor perkilangan. Laporan terkini MIDA menunjukkan pelaburan baru seperti berikut:

Jika pelaburan kapital baru terus merudum seperti ini – sama ada disebabkan oleh kegagalan kerajaan menarik pelabur asing atau kerana ekonomi Malaysia sudah tidak menarik bagi pekilang sedia ada – usaha menariktaraf ekonomi menjadi bernilai tinggi adalah tidak lebih dari slogan semata-mata.

———–

Pertikaian Keempat:

PEMBANGUNAN MANUSIA YANG TERKEBELAKANG TIDAK AKAN MAMPU MENAMPU LIBERALISASI EKONOMI

Laporan UNDP oleh Kamal Malhotra (Penasihat Kanan) yang diterbitkan dalam tahun 2008, menyimpulkan bahawa prasyarat untuk menentukan sesebuah negara mendapat manfaat dari liberalisasi ekonomi atau tidak; adalah tahap pembangunan manusia. Hanya apabila tahap pembangunan manusia berada di satu peringkat, barulah negara itu mendapat manfaat dari peluang yang dibawa oleh liberalisasi perdagangan; dan pada masa yang sama menangani dengan baik kesan sampingan liberalisasi.

Berdasarkan data UNESCO dan MOSTI, pada tahap sekarang dan perkembangan semasa, Malaysia sudah tentu tidak akan dapat mencapai ekonomi bernilai tinggi. Ia juga dijangka tidak akan mendapat manfaat ekonomi yang sewajarnya dari langkah-langkah liberalisasi kerajaan, akibat tahap pembangunan manusia yang terkebelakang, seperti berikut:

Kecuali satu langkah drastik diambil oleh kerajaan untuk mengalih fokus dan menambaik pengagihan bantuan kewangan kepada program R&D; bukan sahaja Malaysia patut melupakan impian mencapai ekonomi bernilai tinggi, kita juga dikhuatiri mendapat kesan negatif dari liberalisasi kerajaan.

Oleh itu, pendekatan melepaskan batuk ditangga yang diambil kerajaan sekarang dalam mempercepatkan proses R&D, terutamanya kajian asas (bukan semata-mata kajian aplikasi) perlu diubah dan satu program R&D negara yang lebih menyeluruh perlu diperkenalkan.

———-

Pertikaian Kelima:

KADAR SIMPANAN DAN KADAR PELABURAN YANG TIDAK SAMA, SIMPTOM KEPADA MASALAH MENDAPATKAN KREDIT

Cabaran untuk meningkatkan pelaburan swasta untuk menggantikan perbelanjaan awam oleh kerajaan yang tidak lagi boleh diteruskan; akan gagal sekiranya kemudahan kredit tidak disediakan dan diagihkan secara berkesan kepada kumpulan yang paling memerlukannya.

Malaysia mempunyai kadar simpanan yang sangat tinggi, tetapi berbanding negara lain, kadar simpanan ini tidak pula digunakan untuk dilaburkan semula ke dalam ekonomi.

Perbandingan kadar simpanan dan kadar pelaburan negara berbanding negara lain adalah seperti berikut:

Perbezaan di antara kedua-dua kadar yang besar itu membayangkan ketidakmampuan negara untuk menggunapakai simpanan sedia ada untuk disalurkan kepada aktiviti ekonomi yang produktif.

Ini sebahagiannya disebabkan oleh kegagalan dan ketidakberkesanan kemudahan kredit kepada industri kecil dan sederhana (IKS), sehinggakan akhirnya hanya syarikat besar dan kerajaan yang mendapat kemudahan kredit dari kadar simpanan tersebut.

Senario ini perlu diubah dan kerajaan hendaklah menumpukan perhatian untuk memperbaiki proses agihan kredit kepada IKS untuk mempercepatkan pertumbuhannya. Apatah lagi, IKS sebenarnya lebih mudah berubah dan menerimapakai aplikasi teknologi baru; dan ini penting jika kita ingin melahirkan industri yang berdaya saing selaras dengan aspirasi ekonomi bernilai tinggi.

———-

Kesimpulan:

REFORMASI MENYELURUH ADALAH SATU-SATU JALAN

Kelima-lima pertikaian ekonomi tadi secara jelas menggambarkan sukarnya kerajaan melaksanakan apa jua slogan yang dijual kepada rakyat setakat ini.

Pakatan Rakyat tetap dengan pendirian bahawa hanya reformasi menyeluruh yang melibatkan perang habis-habisan menentang rasuah, memperketatkan proses tender kerajaan, menghapuskan hubung kait kerajaan dan ahli politik dalam perniagaan, mengangkat martabat institusi kehakiman dan instituse negara yang lain dan pembaikpulihan menyeluruh sistem ekonomi negara – yang akan dapat membantu negara mencapai ekonomi bernilai tinggi.

Pada masa yang sama, kita tidak boleh hilang fokus untuk mempastikan usaha menaiktaraf ekonomi ini adalah bermotifkan aspirasi kita membasmi kemiskinan dan menagihkan kemakmuran secara saksama.

ANWAR IBRAHIM
Ketua Pembangkang

————————————————————————————————————————-

Leader of Opposition’s Speech to Dewan Rakyat

16 March 2010

§                Prime Minister Dato’ Seri Najib Tun Razak has painted a rosy picture of Malaysian economy and declared that “the worst is over”.

§                While the economy began to grow again in the Q4 2009, relatively speaking Malaysia continues to fall behind in comparison to other countries in the region. This poses a serious question on the direction of the economy in the future vis-a-vis the efforts to bring the economy to a higher value chain.

§                At the same time, too much pre-occupation has been given to plans to upgrade the economy into a high value economy that we risk putting aside key economic issues concerning social justice; that should always take centre stage in any economic development agenda in Malaysia.

§                Malaysia has not been able to eradicate poverty (let alone hardcore poverty). The latest data officially published by EPU charts incidence of hardcore poverty up until 2007; as follows:

[Source: EPU published in 2009, based on various RMK reports]

§                Our efforts in eradicating poverty have had mixed results. According to UN’s Human Development Report 2009, Malaysia ranks 66 in terms of economic inequality, measured by Gini Coefficient. We are behind Singapore (ranked 23), Hong Kong (ranked 24), South Korea (ranked 26), Brunei (ranked 30) and Cuba (ranked 51), among others.

§                Despite having programs after programs since Merdeka, we have not been able to eradicate poverty. In fact, at certain juncture in our history, under BN government, poverty incidence in the country had actually increased in spite of the economic growth.

§                Between 1990 and 1997, we registered a 63% reduction in poverty rate (as a percentage of no of households). Then, the poverty rate actually jumped 39% in between 1997 and 1999.

§                If the jump in 1997 and 1999 can be attributed to East Asian economic crisis, a jump of 12% in poverty rate in between 2002 and 2004 should baffle everyone, because this is a period of pump priming when a lot of state financial resources were diverted into the economy. Alas, only cronies and connected people benefit while the poor continued to suffer.

§                Between 2004 and 2007, we had only managed to reach a 37% reduction in poverty rate; which pales in comparison to the high 60%+ achievement in the early 90s. At the rate we are going, one wonders whether we will be able at all to eradicate poverty in the near future.

§                Upon closer scrutiny, one will realise that the economic inequality between different groups in the country is even more worrying, especially to the Bumiputras of Sabah and Sarawak, which remain the most disadvantaged group economically in spite of its natural resources contribution to the Federation.

§                Taking into account all these factors, I sincerely believe that the task to lead our economy towards wholesome development – based on equality and social justice – is a humungous task that is beyond today’s administration; especially looking at its past records.

§                My speech to Dewan Rakyat today will therefore focus on five economic indicators that provide a stark contrast to PM’s claim that “the worst is over”.

§                If anything, it is a reminder of the gigantic reform and monumental shift in the management of the economy that is required, if Malaysia were to upgrade itself into a high value economy and ensuring the prosperity is distributed equally to all groups and levels.

First Point:

PUMP PRIMING/OVER RELIANCE ON PETRO DOLLARS AND WIDENING PUBLIC-PRIVATE INVESTMENTS GAP

§                Malaysia has resorted to pump priming measures since 1998, despite the conventional wisdom that pump priming measures are only adopted for short term period to boost the economy in certain circumstances.

§                Budget deficits as a percentage of GDP:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Note 1With petrol income 1.8 3.2 5.5 5.2 5.3 5.0 4.1 3.6 3.3 3.2 4.8 7.4
Note 2Without petrol income 6.8 8.6 8.8 11.7 15.1

Note 1: Overall budgetary deficit (% GDP at current market prices) [Source: Asian Development Bank]

Note 2: Overall budgetary deficit without oil and gas income (% GDP at current market prices) [Source: IMF Country Report, August 2009]

§                The over reliance on income from oil and gas (and subsequently the “squeezing” of PETRONAS even when its profits can no longer support such over reliance) has been telling; as follows:

RM Billion FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009
Payment to Government by PETRONAS 32.1 47.7 52.3 61.6 74.0

PETRONAS’ financial year ends on 31 March. [Source: PETRONAS Annual Report 2009]

§                In calendar year ended 31 December 2007 and 31 December 2008, PETRONAS contributed to 36.8% and 44.9% to the total government income for the year, respectively. If we were to take into account income (in the form of taxes and duties) from other oil and gas companies in Malaysia, the country conservatively relies more than 50% of its income on non-renewable source.

§                Despite the bumper income from PETRONAS in 2007 and 2008, the government continued to spend lavishly and registered deficit budgets.

§                The unintended consequences of a marathon of pump priming since 1998 is a widening gap between public and private investments trend in Malaysia, which raises serious doubt of the sustainability of the government to continue spending lavishly to create demands, in light of the expected reduction in oil and gas income.

§                In a study by Prof KS Jomo (published December 2009), since 2000 public spending has become the key driver for economic growth, taking over from private investment:

[Source: Prof KS Jomo, “Economic Turmoil & Higher Education in the South” – 15 December 2009]

§                The massive drop in private investment will continue to threaten any efforts to mould Malaysian economy into a high performing, high value economy. At a marginal 1% growth in between 2000 to 2006, in real terms private investment of RM33 billion in 2006 is lower in value than private investment in 1991.

§                Furthermore, the pattern of public spending is not sustainable at the rate it is growing.

§                Any attempt to re-model the economy must address the skewed nature of public-private investments in Malaysia.

§                Pakatan Rakyat has always expounded that the country requires a holistic reform to the economic policy framework; especially so given the nature of lopsidedness of our economy now.

Second Point:

CAPITAL FLIGHT

§                An economist with UBS, Jon Anderson shocked the financial market when he disclosed the extent of the capital flight in Malaysia in 2009; that reached a whopping 44% of the GDP at one stage.

[Source: The Edge, 18 January 2010]

§                Despite the alarm raised by the report, the government rubbished the concern on the pretext that such net capital outflow was reflective of our GLCs more daring ventures overseas. At the height of it, an estimated RM355 billion left the country.

§                While it is acknowledged that our GLCs have been more aggressive lately with overseas investments, the quantum of the capital outflow suggests that the bulk of the net outflow was due to a genuine investment portfolios being pulled out of the country.

§                At the same time, the phenomenon where our GLCs increasingly relocate their cash reserves into overseas investments (as opposed to reinvesting into more ventures in the country) is also a worrying reflection of their confidence in our economy.

§                Both trends (outflow of investment portfolios and reinvestments abroad by GLCs) reflect a jittery sentiment by the market and business community of Malaysian economy’s prospect in the future.

§                Malaysia continues to suffer from international bad publicity due to various issues that were managed poorly by the government, ranging from “Allah” issue to miscellaneous disappearances/failure of government assets (including jet engines, submarine which does not dive etc.). This poses a significant risk as far as investors community is concerned; and was echoed by the Hong-Kong based Political & Economic Risk Consultancy (PERC).

§                In its latest report, PERC asserted that the impression given by the country (due to various issues) was as if it was becoming increasingly unstable. PERC is of the view that “probably” no other Asian countries suffer from bad publicity as much as Malaysia had.

§                The government must realise that it must combine its approach to the economic problem of capital flight with a political solution. Only with honesty, transparency, fair-mindedness and commitment to reforms that Malaysia can begin to restore confidence in its economy.

Third Point:

SEVERE DROP IN NEW CAPITAL INVESTMENTS & VALUE ADDED GROWTH OF MANUFACTURING SECTOR

§                Manufacturing remains the biggest contributor to GDP. Moving into a high value economy requires a strong manufacturing base. It is the upgrading of this manufacturing base; through injection of innovation and technology application, that can become the major drive towards upgrading into high value economy.

§                A report by ISIS and UM paints a gloomy prospect for our manufacturing sector. The sector has been registering a declining growth in the annual average manufacturing value added growth; as follows:

1990 – 1995 1995 – 2000 2000 – 2005 2005 – 2010
Annual average manufacturing value added growth (%) 11.6 5.8 4.9 Estimate

[Source: Dato’ Dr Mahani Zainal Abidin (ISIS) and Prof Dr Rajah Rasiah (UM) – “The Global Financial Crisis and The Malaysian Economy”, Dec 09)

§                Taking into account the contraction in export demand for our manufactured products in 2008 and 2009, we estimate a severe reduction for 2005 – 2010; so much so that if this trend is not reversed; by 2010 – 2015 the manufacturing sector may register a negative growth instead.

§                This spells a big conundrum that becomes counter-productive to the efforts to upgrade to high value economy; as the very foundation of our economy; upon which this thrust should be grounded – is heading towards a decline. The government will be doing battles on two fronts – propping up declining manufacturing activities at the same time it wants to upgrade its technology content and R&D.

§                This is not surprising given the decline in new capital investments in our manufacturing sector. The latest MIDA report for 2009 gives the following:

2008 2009 %
New capital investments (RM b) 62.8 32.6 (48)
FDI (RM b) 46.0 22.1 (52%)

[Source: MIDA and The Star, 13 March 2010]

§                If the decline in new capital investments continues; either due to the government’s inability to attract FDIs (new and expansion) or unattractiveness of our country to existing manufacturers, the efforts to upgrade our economy to high value economy will be in vain.

Fourth Point:

LAGGING HUMAN DEVELOPMENT THAT IS UNABLE TO SUPPORT LIBERALISED ECONOMY

§                A UNDP report authored by Kamal Malhotra (Senior Advisor)  published in 2008, concluded that the key prerequisite that determines whether a country benefits or suffers from trade liberalisation is the level of human development that can capitalise on opportunities provided from liberalisation yet manages to absorb the side effect brought by it.

§                Based on UNESCO and MOSTI’s data, at the current level and trajectory; Malaysia will not be able to achieve high value economy – nor will it benefit substantially from further trade liberalisation; given the level of human development achieved so far.

Malaysia Singapore South Korea Taiwan Japan
Engineers & Technical Researchers per million (2008) 367 5,713 4,162 4,159 5,148
R&D expenditure as a % of GDP (2008) 0.64 2.39 3.23 2.58 3.4

[Source: MOSTI and UNESCO]

 • Unless something is done drastically by the government to shift the focus and improve the delivery of government R&D/technical programs/support programs; not only that Malaysia can forget its dream to achieve high value economy; we are expected not to benefit from further trade liberalisation moves currently adopted by the government aggressively.

Fifth Point:

UNMATCHED SAVING AND INVESTMENT RISKS, SYMPTOMATIC OF PROBLEM OF ACCESS TO CREDITS

§                The problem of stimulating further private investments to replace the unsustainable practice of massive pump priming by the government, will be hampered if credits are not efficiently and sufficiently extended to the groups that need it most.

§                Malaysia has among the highest saving rates, however divergently (compared to other developing and developed countries) this does not translate to matching investment rates.

§                A comparison of our saving and investment rates with other countries is as follows:

Malaysia Thailand South Korea Indonesia
Average saving rates 2001 – 2008 (%) 43 33 33 30
Average investment rates2001 – 2008(%) 21 29 30 24
Differentials (%) 22 4 3 6

[Source: UNDP Report “The Global Financial Crisis and the Asia Pacific Region”]

§                The large differentials suggest Malaysia’s inability to tap into the high savings to channel into productive economic activities.

§                This is partly due to the inefficiency of providing easy credits to the small and medium enterprises (SME); that in the end only the big corporations and government have access to this savings – while the smaller enterprises struggle to obtain adequate credits timely.

§                This scenario has to be eased and government must concentrate to improve the disbursement process and encourages the financial sector to extend more credits to the SMEs in order to cultivate its growth. The SMEs are in the best position to quickly acquire technical application and upgrade itself due to its flexibility and agility to adopt and adapt (without the constraints of sheer bureaucracy associated with big conglomerates) – providing more credits will certainly facilitate this process.

Conclusion:

HOLISTIC REFORM IS THE ONLY WAY FORWARD

§                The five economic indicators clearly point to an uphill struggle to achieve whatever crafty slogans on high value economy that government has drummed up so far.

§                The nature of the divergence in economic data is an indicator of the massiveness of the reforms required.

§                Pakatan Rakyat is consistent that without a holistic reform involving a total fight against corruption, the tightening of the government procurement process, the dismantling of the state-politician business relationship; injecting integrity back into the judiciary and important institutions; and an overhaul of our education system – the efforts to move to high value economy will remain as rhetoric.

§                Even more so, when we should not lose the focus that our drive towards high value economy is driven by the need to combat poverty and distribute the economic prosperity fairly and justly – lest we continue driving up the wedge between the “haves” and “have nots”; with or without the high value economy.

YB DATO’ SERI ANWAR IBRAHIM

Leader of Opposition

Dewan Rakyat, 16 March 2010

Advertisements
2 Comments leave one →
 1. mohamad eliyas permalink
  January 15, 2011 1:41 PM

  benarlah sepertimana yg diperkatakan melalui hujah2 dgn bersandarkan bukti2 tentang perekonomian negara malaysia…..KDNK kita sekarang berada pada tahap yg membimbangkan…dan jika tiada pembaharuan drp parti pemerintah sekarang….besar kemungkinan KDNK kita akan berada pd 1 tahap keTENATAN…….

 2. mohamad eliyas permalink
  January 15, 2011 1:47 PM

  suntikan ekonomi hanya bersandarkan wang ringgit adalah 1 tindakkan yg sia2….ia nya hanyalah 1 peruntukkan yg menggalakkan pembaziran semangkin tidak terbatas……
  mengapa kerajaan tidak menghadkan @ membatasi setiap perbelanjaan negara???
  bukankah berjimat cermat adalah salah1 kunci kejayaan faktor keewangan seseorang…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: