Skip to content

Malaysian Parliament session begins tomorrow 15 Mac – 15 April 2010

March 15, 2010

MAJLIS PARLIMEN YANG KEDUA BELAS
MALAYSIA
PENGGAL YANG KETIGA
DEWAN RAKYAT / DEWAN NEGARA
HARI ISNIN, 15 MAC 2010, PUKUL 10.00 PAGI

ATURAN URUSAN MESYUARAT
TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN
AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN
IBNI ALMARHUM SULTAN MAHMUD AL-MUKTAFI BILLAH SHAH

LAPORAN PAC MENGENAI Prestasi Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Di Bawah Khazanah Nasional Berhad:http://www.parlimen.gov.my/pac/laporan/2008/Laporan%20DR22008.pdf

16hb Mac

Soalan 39

Puan Teresa Kok Suh Sim [ Seputeh ] minta MENTERI
PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
menyatakan kenapakah laporan kajian ke atas 30% penyertaan wanita
dalam pembuat keputusan yang telah siap lama masih belum diumumkan
kepada Ahli Parlimen, badan bukan kerajan dan public. Apakah sebab
kelewatan pengeluaran laporan tersebut dan apakah pelan tindakan
Kementerian untuk mencapai sasaran tersebut.

Soalan 65

Tuan Sivarasa A/L K.Rasiah [ Subang ] minta MENTERI PELAJARAN
menyatakan Laporan Jawatankuasa Bertindak Peringkat Kebangsaan
Bagi Menyiasat Dakwaan Penderaan Seksual Terhadap Wanita Kaum
Penan di Sarawak 2009 dan cadangan untuk mengatasi isu pendidikan
(Bahagian 4.8, mukasurat 97 & 98), menyatakan berapakah jumlah
peruntukan kewangan oleh Kementerian Pelajaran untuk mengukuhkan
taraf pendidikan kaum Penan, bagaimanakah peruntukan itu digunakan
dan bagaimanakah Kementerian Pelajaran mengesyorkan peruntukan itu
disalurkan secara berkesan.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: